weighing-balance cân điện tử Hoa Sen Vàng

Hãng Shimadzu Nhật Bản