weighing-balance cân điện tử Hoa Sen Vàng
Video Nổi Bật

Cân A&D - Chính xác có nghĩa là gì? A&D Weighing - What does it mean to be precise?


838 Lượt xem
Thể loại videos
Cân điện tử Hãng AND Nhật Bản Cân kỹ thuật

Mô tả nội dung.

Các sản phẩm của Cân điện tử A&D được biết đến với độ chính xác trong phép đo cho rất nhiều loại thiết bị, được sử dụng cả ở nhà và cho mục đích thương mại. Có thể đo lường một lượng chính xác trên cơ sở các phép tính phức tạp là điều mà Công ty Cân A&D tự hào.

A&D scales products are known for their precision in measurement for a vast array of devices, used both at home and for commercial purposes. Being able to measure to an exact amount on the basis of complex calculations is what A&D weighing prides itself in.

A&D Company, Limited

Thể loại
Cân điện tử Hãng AND Nhật Bản Cân kỹ thuật
Từ khóa
Cân điện tử A&D, Cân A&D, A&D scales, A&D weighing
Bạn hãy là người đầu tiên bình luận Video này.

Nguồn tin Hoa Sen Vàng


can-sieu-thi-dien-tu-hoa-sen-vang